copyright

Auteursrecht en databankenrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij DigiBit en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van DigiBit en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerder artikelen en informatie kan resulteren in civiel- of strafrechterlijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van DigiBit

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op de site van DigiBit. Hieronder valt ook "deep-linking", waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de site van DigiBit verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van de site van DigiBit in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de "Look & Feel" van de site van DigiBit wordt aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een email sturen aan webmaster@digibit.nl

powered by
DICO
2006-2018 DigiBit